Wim Hof Methode fundamentals workshop
Fysiotherapiepraktijk Fitfysio te Alphen a/d Rijn
Zaterdagochtend 26 november 2022
8:45 tot 13:00 uur
€ 99,00

Wim Hof Methode fundamentals workshop
Fysiotherapiepraktijk Fitfysio te Alphen a/d Rijn
Zaterdagochtend 10 december 2022
8:45 tot 13:00 uur
€ 99,00

Inleiding 
Dat de Wim Hof Methode (WHM) de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen heeft, mag duidelijk zijn. De aanwas van nieuwe enthousiaste WHM beoefenaars heeft zich inmiddels ook uitgebreid naar wereldsterren zoals: Ophrah Winfrey, Tom Cruise, Justin Bieber, Tom Hanks, David Beckham, Orlando Bloom en Novak Djokovic.

De wegen, die naar een eerste kennis making met de WHM methode leiden, zijn talrijk. Voor de een betreft het een zoektocht naar hulp bij gezondheidsklachten, voor de ander een aanvulling op zijn/haar (top) sport programma, weer een ander zoekt innerlijke rust en weer een ander wil de grenzen van zijn mentale weerbaarheid verleggen, kortom redenen te over


Hieronder beschrijf ik, hoe ik zelf door de WHM gefascineerd raakte.


Ik heb als achtergrond een MSc (Master of Science) in ‘Business Process Management and IT’ en een BSc (Bachelor of Science) in ‘Automation’.

Eind jaren 80  heb ik o.a. analoge PID-regelaars ontworpen. (PID staat voor proportionerende, integrerende en differentiërende). De functie van een PID-regelaar is (het dynamische gedrag van) de respons/reactie van een proces optimaal regelen, aansturen en bijsturen. Het te optimaliseren proces kan b.v. mechanisch, biologisch, enz. zijn. Het proces maakt dus niet uit. Je kunt het dynamische gedrag van een proces wiskundig modelleren en op basis hiervan een PID-regelaar ontwerpen om de respons/reactie van het proces/systeem te regelen of te optimaliseren.

Voor mij was het een openbaring te ontdekken, dat datgene, wat de Wim Hof Methode (WHM) met lichamelijke processen, organen en energie centra doet,  vergelijkbaar is met de werking van PID-regelaars. Het is nu juist dit regelgedrag van lichamelijke processen, organen en energiecentra, wat de WHM de toegevoegde waarde geeft. De WHM is in staat de hormonale huishouding te balanceren en te ordenen. Op deze wijze is de WHM b.v. in staat de respons van het autonome zenuwstelsel en immuunsysteem positief te beïnvloeden.

Daarnaast brengt de beoefening van de WHM andere voordelen met zich mee, zoals ze zijn genoemd in de ‘Home’ webpagina. De genoemde voordelen van de WHM zijn mogelijk het topje van de ijsberg. Men ervaart (of WHM-beoefenaren ervaren) nog meer
WHM-voordelen, maar deze vermoedelijke voordelen moeten nog in de nabije toekomst met wetenschappelijke onderzoeken bevestigd worden.

Mijn WHM Kennismaking
In 2012 vernam ik via een artikel van de Radboud Universiteit de resultaten van een endotoxine experiment, dat op Wim Hof en een controle groep in 2011 was uitgevoerd. De controle groep bestond uit vrijwilligers, die geen kennis of trainingservaring met de WHM hadden.
Wim en de controle groep werden tijdens het endotoxine experiment met een verzwakte E-coli bacterie geïnjecteerd. De resultaatverwachting van de injectie was, dat Wim en de controle groep beiden binnen 2 uur na de injectie griepklachten zouden ontwikkelen. (Deze griepklachten zouden 3 tot 6 uur aanhouden). Tot grote verbazing van de wetenschappers ontwikkelde alleen de controle groep waarneembare griepklachten binnen 2 uur na de injectie. Wim zelf had geen andere waarneembare griepklachten dan een kortstondige vage hoofdpijn na de injectie met de verzwakte bacterie. Resultaat van het endotoxine experiment: Wim was in staat met de WHM-ademhaling om de respons van zijn autonome zenuwstelsel en immuunsysteem dusdanig te regelen, dat hij geen enkele griepklacht vertoonde. Terwijl alle deelnemers van de controle groep bij het endotoxine experiment wel griepklachten vertoonden!

Wow! Dacht ik met mijn kennis van (en ervaring met) meet- en regeltechniek, toen ik het artikel las. Met de WHM componenten  kun je het dynamische gedrag van biologische processen, organen en energiecentra in ons lichaam regelen of aansturen of
bijsturen. Dat wilde ik ook graag, dus besloot ik Wim Hof en zijn methode te leren kennen. (Ik had alle reden daartoe, want ik was toen hooikoorts patiënt en ik was na 15 jaar het bestrijden van de hooikoortsklachten met medicamenten en middeltjes, die ten dele werkten, meer dan zat)!

In februari 2013 heb ik een lang weekend een WHM training bij Wim Hof zelf gevolgd en ben ik sindsdien de drie componenten van de WHM dagelijks gaan beoefenen. Ik neem vanaf 2013 geen medicamenten of geneesmiddeltjes tegen de hooikoorts en heb ook geen hooikoorts klachten meer. Sinds 2013 kan ik b.v. dagenlang van o.a. de bossen en het gras zonder hinderende hooikoortsklachten genieten. 

Vanaf 2017 kwam langzaam het besef bij mij, dat ik mijn WHM levenservaring en kennis met anderen graag wil delen en ook anderen graag wil begeleiden, zodat zij ook (door hun natuurlijke vermogens te gebruiken) in staan zijn om hun gezondheid,
fysieke of mentale prestaties en happiness te verbeteren.
Vanaf 2020 heb ik besloten om mij volledig toe te leggen op het organiseren en geven van WHM workshops en trainingen.

Wetenschappelijke onderzoeken
Sinds 2011 nam het onderzoek naar de effecten van de WHM en de drie componenten van de WHM toe.
B.v. in 2013 werd boven genoemde endotoxine experiment met een interventie en een controle groep nogmaals herhaald: 

  • De interventie groep bestond uit 12 vrijwilligers, die door Wim in de WHM waren getraind. 
  • De controle groep bestond uit 12 vrijwilligers, die geen kennis of trainingservaring met de WHM hadden.

Onderzoeksresultaat:
De WHM-getrainde interventie groep was na de injectie met de verzwakte bacterie met de WHM-ademhaling in staat om de eerste heftige reactie van het autonome zenuwstelsel en immuunsysteem te dempen, waardoor deze deelnemers milde of geen griepklachten tijdens het experiment vertoonden en hierdoor sneller van het experiment herstelden. Terwijl bij de controle groep alle deelnemers wel griepklachten tijdens het experiment hebben vertoond en traag van het experiment herstelden.

Met dit experiment is omstotelijk bewezen, dat de mens m.b.v. de WHM o.a. de reactie van het autonome zenuwstelsel en immuunsysteem positief kan beïnvloeden en regelen: 

  • zodanig dat b.v. bij de bestrijding van een infectie met een nieuwe bacterie of een nieuw virus de mens mogelijk weinig of geen ziekteverschijnselen vertoont;
  • de bestrijding van een bacterie of virus sneller verloopt en hierdoor men sneller herstelt.

Meer wetenschappelijke onderzoeken
Er is wereldwijd meer wetenschappelijk onderzoeken nodig naar de toepassingen en de voordelen van de WHM. B.v. de huidige COVID-19 pandemie onderstreept deze behoefte aan meer wetenschappelijk onderzoek van de WHM en de toepassing hiervan in onze samenleving. Zodat toekomstige pandemieën efficiënter en effectiever 
bijvoorbeeld met de WHM bestreden worden.

MijnPassie

Mensen helpen bij het gebruik van hun fysieke, innerlijke en mentale kracht om hun gezondheid, fysieke prestaties en happiness te verbeteren. 

 

Mijn Doel

Een bijdrage  leveren aan een betere wereld van morgen door mijn kennis en ervaring van de Wim Hof Methode aan je over te dragen, zodat je vervolgens gezonder, sterker en gelukkiger  je bijdrage aan een betere wereld van morgen kunt leveren.