Migraine en hoofdpijn

Er zijn verschillende soorten hoofdpijn

·       Migraine

·       Spanningshoofdpijn

·       Aangezichtspijn

·       Clusterhoofdpijn

·       Chronische dagelijkse hoofdpijn

Migraine. Over de exacte oorzaak van migraine is nog maar weinig bekend. Wel is bekend dat een migraineaanval in gang wordt gezet door een ontregeling van het zenuwstelsel. Er ontstaat als het ware kortsluiting in de hersenen waardoor de bloedvaten in het hoofd eerst vernauwen en daarna sterk uitzetten. Wat zijn de kenmerken van migraine?

Migraine is niet zomaar een hoofdpijntje, het is een chronische hersenziekte. Migraine komt in aanvallen en hoofdpijn is slechts één van de symptomen. Iemand die een migraineaanval heeft kan enkele uren tot enkele dagen compleet uitgeschakeld zijn.

De kenmerken van migraine zijn:

·       chronische hersenziekte die in aanvallen voorkomt

·       de aanvallen hebben een duidelijk begin en einde

·       de hoofdpijn is heftig bonzend of kloppend

·       de pijn zit meestal aan één kant van het hoofd

·       misselijkheid / braken

·       overgevoeligheid voor licht en geluid, vaak ook voor geuren

·       inspanning verergert de pijn

·       migraine aura

·       15% van de mensen met migraine heeft last van een aura voor of tijdens een migraineaanval. Zo’n aura kan 10 minuten tot een uur duren. De kenmerken van een aura kunnen zijn:

·       gezichtsvelduitval

·       tintelingen aan één kant van het lichaam

·       krachtverlies

·       zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes

·       spraakstoornissen

Spanningshoofdpijn. De oorzaak van spanningshoofdpijn is niet bekend. Er bestaan veel, nog niet bewezen, theorieën. Een van die theorieën stelt dat deze hoofdpijn veroorzaakt wordt door een combinatie van pijn vanuit de nek en de aangezichtsspieren met een verlaagde pijndrempel in de hersenen. Meestal is de pijn beiderzijds op het hoofd aanwezig en komt soms ook eenzijdig voor. De pijn is drukkend, een knellend band gevoel om het hoofd of zeurend van karakter, waarbij de nek en schouders vaak mee doen. De pijn is mild tot matig en wordt niet erger bij lichamelijke inspanning. Er is geen sprake van misselijkheid of overgeven. De aanwezigheid kan variëren van 30 minuten tot dagelijks.

Aangezichtspijn. Aangezichtspijn is pijn in het gezicht, tussen het voorhoofd en de kin, inclusief de oren. Acute aangezichtspijn treedt plotseling op, bijvoorbeeld bij tand- of kiesproblemen of bij een neusbijholteontsteking. Bij chronische aangezichtspijn komen de pijnscheuten langdurig en voortdurend terug.

Wat zijn de kenmerken van aangezichtspijn?

Aangezichtspijn zijn aanvallen van heftige pijnscheuten in het gezicht. De pijn zit meestal aan één kant van het gezicht: in het voorhoofd, in de neus en bovenkaak of in de lip, tong of onderkaak. De pijnscheuten duren seconden tot minuten. Tussen de pijnaanvallen heb je geen pijn.

Clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn is de meest pijnlijke vorm van hoofdpijn en komt meer bij mannen voor. De oorzaak van clusterhoofdpijn is ondanks veel medisch onderzoek niet bekend. Wel denkt men dat de tijden van de aanvallen iets te maken hebben met de biologische klok. Clusterhoofdpijn is een vrij zeldzame, maar zeer heftige vorm van hoofdpijn die in aanvallen optreedt. Clusterhoofdpijn wordt ook wel neuralgie van Horton genoemd en staat in de volksmond ook wel bekend als ‘suicide headache’ (zelfmoordhoofdpijn), vanwege de bijna ondraaglijke pijn.  Hieronder staan de kenmerken van clusterhoofdpijn.

·       de aanvallen doen zich voor in de bepaalde periodes (’clusters’)

·       de pijn bevindt zich aan één zijde van het hoofd, achter het oog of in het voorhoofd bij de slaap

·       er is sprake van zeer hevige, snijdende of borende pijn

·       aan de zijde waar de pijn zit, treedt minimaal één van de volgende bijverschijnselen op: een rood of tranend oog, een verstopte neus of een loopneus, een zwetend voorhoofd, een vernauwde pupil, een hangend ooglid of een ooglidzwelling

·       aanvallen ontstaan zeer plotseling, vaak ’s nachts

·       tijdens een aanval is er vaak sprake van bewegingsdrang

·       een onbehandelde aanval duurt tussen de 15 en 180 minuten en kan zich tot 8 maal per etmaal herhalen

·       Voortekenen

·       Ruim de helft van de clusterhoofdpijnpatiënten heeft enkele uren of dagen van te voren al voortekenen van een naderende aanval, zoals:

·       tintelingen en prikkelingen rondom de slaap, het oog en de neus

·       pijn in de nek

·       een doof gevoel in het gezicht

·       een angstig, onrustig, geïrriteerd of vermoeid gevoel

Chronisch dagelijkse hoofdpijn. Chronisch dagelijkse hoofdpijn is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende hoofdpijnsoorten. We spreken van chronisch dagelijkse hoofdpijn als je meer dan 15 dagen in de maand hoofdpijn hebt die met triptanen wordt bestreden.

Bij een kwart van de mensen gaat het bij chronisch dagelijkse hoofdpijn om medicatie-overgebruik. Deze hoofdpijn ontstaat door het langdurig gebruik van te veel pijnstillers. Langdurig is meer dan drie maanden. Teveel (medicijnen) is een relatief begrip. Niemand verwacht dat je van elke dag paracetamol, drie maanden lang, een zeurende chronische dagelijkse hoofdpijn kan ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de vrij verkrijgbare pijnstillers als voor de medicijnen voor migraine (triptanen).

Idealiter neem je maximaal twee dagen medicijnen (triptanen en/of gewone pijnstillers) tegen hoofdpijn en zeven dagen helemaal niets. Het gaat dus niet om de hoeveelheid die je slikt, maar de regelmaat waarmee je slikt. Je medicijngebruik kun je bijhouden in een hoofdpijndagboek.

Wanneer de chronisch dagelijkse hoofdpijn niet veroorzaakt wordt door teveel pijnstillers, dan is het belangrijk uit te zoeken of de hoofdpijn een symptoom is van een ziekte. In veel gevallen is er echter (helaas) geen oorzaak aan te wijzen.

Effect van de WHM op de Migraine en hoofdpijnDoor de dagelijkse beoefening van de Wim Hof Methode (ademhaling, mindset en kou blootstelling) stimuleer je de kortstondige aanmaak van adrenaline, noradrenaline, dopamine, oxytocine, serotonine, endorfine, opioïden en cannabinoïden.

Deze hormonen en stoffen helpen ons:

·      om motivatie, beloning, opwinding, plezier, euforie, concentratie, drive en weerstand tegen afleiding te ervaren;

·      om banden en vertrouwen in de relatie met mensen te creëren;

·      om onze emoties te verwerken, die onze algehele stemming beïnvloeden;

·      om stress en pijn te overwinnen;

·      om stemming en angst te beïnvloeden.

 

Met deze methode ben je ook in staat om de balans en de samenhang van de energie centra in je lichaam bewust te herstellen, waardoor op den duur een goede samenwerking tussen de energie centra en de geest in je lichaam ontstaat.

 

 

Interessante links:

·       https://allesoverhoofdpijn.nl/

·       https://www.elcm.nl/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/400017_hoofdpijn.pdf

·       https://www.thuisarts.nl/hoofdpijn

·       https://www.hersenstichting/