Wim Hof Methode fundamentals workshop
Fysiotherapiepraktijk Fitfysio te Alphen a/d Rijn
Zaterdagochtend 26 november 2022
8:45 tot 13:00 uur
€ 99,00

Wim Hof Methode fundamentals workshop
Fysiotherapiepraktijk Fitfysio te Alphen a/d Rijn
Zaterdagochtend 10 december 2022
8:45 tot 13:00 uur
€ 99,00

Introductie WHM

Geschiedenis. Wim Hof kreeg bekendheid door zijn ongekende prestaties, die vooral te maken hadden met de kou en blootstelling aan de kou. Vandaar dat Wim heel snel de bijnaam ‘The Iceman’ kreeg. Wim heeft vele wereldrecords gevestigd, zoals b.v. het langste zijn/zitten in ijsbad, het beklimmen van besneeuwde bergtoppen slechts gekleed in een korte broek en het rennen van marathons rond de poolcirkel.

Doorbraak. In 2014 heeft de Radboud Universiteit een endotoxine experiment op twaalf door Wim Hof getrainde vrijwillige deelnemers uitgevoerd. De onderzoeksresultaten toonden aan, dat de deelnemers hun autonome zenuwstelsel en de respons van het autonome immuun bewust konden beïnvloeden en balanceren.
https://www.researchgate.net/publication/262076296_Voluntary_activation_of_the_sympathetic_
nervous_system_and_attenuation_of_the_innate_immune_response_in_humans

Zie de volgende animatie over bovengenoemd experiment of onderzoek: 

Vanaf het endotoxine experiment stelde Wim zich ten doel om de mogelijkheden van zijn methode met de wereld te delen. Hij zocht meer de samenwerking met de wetenschap om de mogelijkheden van zijn methode verder te laten onderzoeken.

De drie componenten (technieken) van de WHM zijn:

Deze drie componenten zijn kortstondige stressors voor ons lichaam en de beoefening van deze drie componenten helpen ons om gezonder, sterker en gelukkiger te zijn.

Ademhalingsoefeningen. De ademhaling is normaal gesproken een proces, dat door het autonome zenuwstelsel wordt gereguleerd en vindt onbewust plaats. De hoeveelheid zuurstof, die we via onze ademhaling tot ons nemen, beïnvloedt o.a. de hoeveelheid energie, die in onze lichaamscellen vrijgemaakt kan worden, middels diverse fysische en chemische processen op moleculair niveau. Ademhaling is het gemakkelijkste onderdeel van het autonome systeem, dat deels te beïnvloeden is. Door de manier van ademhaling beïnvloed je je autonome zenuwstelsel, de fysische en chemische processen in onze cellen en het lichaam.

De WHM ademhalingstechniek kenmerkt zich door ongeforceerd diep inademen en ongeforceerd deels uit te ademen, waardoor een gedeeltelijke hoeveelheid lucht in de longen achterblijft. Na dit in- en uitademen een dertig- tot veertigtal keren te hebben, gedaan, wordt ongeforceerd de lucht in de longen volledig uitgeademd en start men met de retentieperiode van geen in- of uitademing. Men houdt deze retentieperiode (ademinhouding) vast, totdat het gevoel ontstaat, dat nieuwe zuurstof nodig is. Vervolgens begint het hele ongeforceerd in- en uitademingsproces opnieuw en het proces wordt 3 tot 4 rondes gedaan. Hierna voelt men een licht, loom en tintelend gevoel in het lichaam.

Heilzame werking van de WHM ademhaling

Feeling good hormonen. De WHM ademhaling verhoogt kortstondig de productie van b.v. feeling good hormonen: dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine:

·      Dopamine. Dit hormoon speelt een grote rol in motivatie, beloning, opwinding, plezier, euforie, concentratie, drive en weerstand tegen afleiding.

·      Oxytocine. Het ‘liefdeshormoon’ oxytocine helpt ons om sterkere banden en vertrouwen in de relatie met mensen te creëren.

·      Serotonine. De ‘gelukkige molecuul’ serotonine draagt bij aan het ervaren van welzijn en geluk. Serotonine regelt onze stemming, eetlust en slaapcycli. Dit hormoon speelt een belangrijke rol, hoe we onze emoties verwerken.

·       Endorfine. Dit hormoon helpt ons om stress en pijn te overwinnen.

Adrenaline en noradrenaline. De WHM ademhaling stimuleert kortstondig de aanmaak van de stresshormonen: adrenaline en noradrenaline. Deze twee hormonen verhogen de productie van de anti-ontstekingseiwit (Interleukine-10) in het lichaam en hierdoor wordt de aanmaak van ontstekingseiwitten (TNF-α, Interleukine-6 en Interleukine-8) in het lichaam afgeremd (of in balans gebracht).

Snellere bestrijding van een infectie. De eerste heftige reactie van het autonome zenuwstelsel en immuunsysteem bij een infectie met een bacterie of een virus is het aanmaken van grote hoeveelheden ontstekingseiwitten, waardoor de patiënt erg ziek kan worden. Hierdoor verloopt de bestrijding van een infectie erg traag. Door de toepassing van de WHM ademhaling kan men de aanmaak van grote hoeveelheden ontstekingseiwitten dempen, waardoor het lichaam van de patiënt in staat is sneller, efficiënter en effectiever de infectie te bestrijden met milde of geen ziekteklachten.

Trainen v.d. mindset/concentratie (o.a. uithoudingsvermogen). Het trainen van de mindset gebeurt m.b.v. WHM ademhalingstechniek. Na het in- en uitademen b.v. een dertigtal keren voert men tijdens de retentieperiode (ademinhouding) oefeningen (v.b. push-ups) uit, totdat het gevoel of prikkel ontstaat, dat nieuwe zuurstof nodig is. Hierna ademt men in en houdt de adem in 15 tellen vast en begint men met een nieuwe ronde van het in- en uitademen een dertigtal keren en voert tijdens de retentieperiode (de ademinhouding) andere oefeningenuit. Men voert het trainen van de mindset/concentratie oefeningen b.v. 3 of 4 ronden uit.

Geleidelijke blootstelling aan de kou. De kou is ook een zeer effectieve techniek om het autonome zenuwstelsel en het bijbehorende immuunsysteem te beïnvloeden. De blootstelling aan de kou heeft dezelfde heilzame werking als de WHM ademhaling.

·       De aanmaak van ontstekingseiwitten (cytokinen) wordt door de productie van stresshormonen afgeremd (of in balans gebracht).

·       Geleidelijke kou blootstelling stimuleert de aanmaak van feeling good hormonen.

·       Geleidelijke kou blootstelling activeert de aanmaak van witte bloedcellen door het immuunsysteem.

·       Geleidelijke kou blootstelling verhoogt de productie van bruin vetweefsel. Bruin vetweefsel is direct in staat om lichaamswarmte te generen. Terwijl wit vetweefsel in staat is om energie op te slaan.

Waarschuwing. Langdurige blootstelling aan extreme kou kan ook gevaarlijk zijn. Bij langdurige blootstelling zou vriesschade kunnen ontstaan. Daarom adviseren we geleidelijke opbouw van de blootstelling aan de kou. (Door jarenlange training in de WHM is Wim Hof in staat langdurig ca. 2 uur vriestemperaturen te ondergaan, zonder vriesschade op te lopen.)

Baten bij de beoefening van de WHM. Zoals eerder aangegeven, de beoefening van de drie componenten van de WHM heeft een heilzame werking op o.a.:

·       Ziektes (door ontstekingseiwitten) zoals artritis, de ziekte van Crohn, weefselafsterving (necrose), bloedarmoede en auto-immuunziekten (b.v. reuma).

·       Hart- en vaatziektes. De WHM kan gebuikt worden om het cardiovasculaire stelsel te versterken, waardoor het hart minder hard hoeft te pompen. Door blootstelling aan de kou train je namelijk alle spiertjes in de bloedvaten, hierdoor kan het bloed beter door de aderen stromen en hoeft het hart minder hard te pompen.

·       Overgewicht en obesitas. Mensen met overgewicht hebben weinig of in ieder geval minder bruinvetweefsel. Door blootstelling aan de kou zou meer bruinvetweefsel verkregen kunnen worden, waardoor vetten sneller worden opgelost om het lichaam van warmte te voorzien. Dit zou kunnen leiden tot een snellere afname van het lichaamsgewicht of wellicht bevorderlijk om overgewicht tegen te gaan en te bestrijden.

·       Algemene welbevinden en energiebalans in het lichaam. De WHM zorgt ervoor, dat langer op efficiënte wijze energie tijdens rust of inspanning vrijgemaakt kan worden. Ook zorgt de WHM ervoor dar afvalstoffen sneller uit het lichaam verdwijnen. Beide baten zijn gunstig voor het lichaam, het energiebalans en het welbevinden.

WHM Wetenschappelijke Onderzoeken. Zie voor een uitgebreide lijst van WHM wetenschappelijke onderzoeken de volgende link naar de WHM website:

·       https://www.wimhofmethod.com/science

WHM toepassingen en testimonia (testimonials). Via de volgende link naar de WHM website tref je meer informatie over de WHM toepassingen en testimonials aan:

·       https://www.wimhofmethod.com/testimonials